Martinus Foredragskreds Odense MARTINUS FOREDRAGSKREDS ODENSE
NYE TEMAER I EFTERÅRET
“Bønnens mysterium og skytsenglenes funktion”  v/ LENE JEPPESEN Op igennem historien har både bøn og meditation været brugte metoder til fordybelse samt indre dialog med vores højere identitet, med et højere åndeligt aspekt eller som direkte samtale med Gud. Martinus kommer i sine kosmiske analyser ind på bønnens betydning for det moderne menneske samt på hvorfor og hvordan bøn virker. Han forklarer, hvordan den brugt rigtigt kan hjælpe os til at opnå indsigt og balance samt til at skabe overblik og overskud, så vi kan være til glæde for vores omgivelser. Særligt gør han opmærksom på, hvordan Gud eller Universet kommunikerer med os via skytsengle, der, lige som vi selv, er de organer, hvormed Gud eller Universet konkret møder alle levende væsener - lige der, hvor de er. Tirsdag den 17.september  kl 19 "Et internationalt verdensrige under skabelse" Vi lever i en verden der bliver stadig "mindre" - man taler i dag om en global landsby. Vi kan kommunikere med hinanden via internettet, og i løbet af få timer flyve fra det ene kontinent til det andet. Martinus beskrev allerede i 1932 et kommende verdensrige på jorden. Kloden vil få én demokratisk valgt verdensregering, og et upartisk verdenspoliti. De nuværende lande vil til den tid udgøre provinser i dette verdensrige. Alle jordens rigdomme vil blive retfærdigt administreret af verdensregeringen. Pengene og de kunstige leveveje vil være afskaffet, og arbejdstiden kun få timer ugentligt. Det kommende verdensrige er beskrevet i Livets Bog bind I kapitel 4, sidst i dette kapitel opstiller Martinus tolv punkter for det kommende verdensriges struktur, i den udstrækning vi er i harmoni med disse, er vi medarbejdere på skabelsen af det kommende verdensrige på jorden. v/ KARL JØRGENSEN Tirsdag den 1.oktober  kl 19 v/ INGOLF PLESNER ”De nære Relationer” Alle har brug for nærhed i forhold til andre mennesker. Alle oplevelser går gennem en række stadier fra anelser til en inderlig kontakt med livet. Det er en rejse der tager mange tilværelser. Samfundet består af en lang række udviklingstrin, med vidt forskellig moral. De lever side om side, men forstår ikke, at forskellige udviklingstrin, ser forskelligt på livet og dets tilskikkelser. For at der kan opstå fred, kærlighed og nærhed mellem mennesker, er det vigtigt at træne sig i at se samfundet som en ”lagkage” af forskellige udviklingstrin, der alle har lige stor ret til at være her og udtrykke sig. Vi er alle gode nok, som vi er. Vi gør det alle så godt, vi kan. Og vi står alle på vores udviklings højdepunkt. Tirsdag den 22.oktober  kl 19 "Plantebaseret kost i et kosmologisk perspektiv" "Fra et åndsvidenskabeligt perspektiv består alt af vibrationer. For at holde vor organisme sund og rask er det vigtigt at give den en næring, der er tilpasset vores udviklingstrin. Mange mennesker kan ikke længere tåle de grove vibrationer, der findes i den animalske kost. Med tilvænning til en plantebaseret kost kan vi finde en afgørende hjælp til at skabe en sund sjæl og en sund krop." den 4.november  kl 19 Mandag v/ KENNETH IBSEN v/ KENNETH IBSEN “Mennesket Martinus og betydningen af hans værk” den 19.november  kl 19 Tirsdag Martinus’ eget liv og værk er et eventyr fra det virkelige liv. Han er skaberen af en ny åndsvidenskab, der påviser, at der findes naturlove for tænkning. Forståelsen af disse psykiske naturlove vil efterhånden gøre det muligt for menneskene at skabe et kærlighedens verdensrige på jorden. v/ OLE THERKELSEN Klik for program 2019 PDF, der kan printes Klik for program 2019 PDF, der kan printes Tirsdag den 21. januar 2020           Ingolf Plesner “Samarbejdet med kloden, organerne og cellerne” Tirsdag den 4. februar 2020	   	      Marin Hansen “Hvordan kan man arbejde med sin åndelige udvikling?” Tirsdag den 18. februar 2020       Solveig Langkilde “Hvor frie og lige er vi?” Tirsdag den 10. marts 2020             Søren Olsen “Det følsomme menneske” Tirsdag den 31. marts 2020         Lars Gyde Nielsen "Menneskenes og klodens fremtid i denne kaotiske verden" Mandag den 4. maj 2020                   Iben Dam ”Om at elske sig selv og andre - og om hvordan man hjælper bedst muligt” 2020