Martinus Foredragskreds Odense
MARTINUS FOREDRAGSKREDS ODENSE Efterår 2020
Mandag den 5. oktober 2020
“Hvor går vi hen?”
Verden er i den største forandring i menneskehedens historie. Mange har problemer med helbred, økonomi eller arbejdet. Der er problemer med samliv, skilsmisser og ulykkelige forelskelser. Samfundet præges af miljømæssige, religiøse, økonomiske og politiske kriser. I sin litteratur påviser Martinus fremtidens løsninger.
Ole Therkelsen
Mandag den 19. oktober 2020
“Vejen ud af vildfarelserne”
Livets vej går gennem utallige inkarnationer. Hver inkarnation er en lektion i livets skole. Den voksende bevidsthedsudvikling gør, at vi er vej mod slutningen af dette lange forløb. Men vil vi befri os helt for sygdom, nød og elendighed, vi gøre op alle egoistiske handlinger, og erstatte dem med næstekærlig væremåde. Det er vigtigt at genskabe et levende forhold til det guddommelige ”noget” bag skabelsen. Alle besidder vi en gnist af dette, nemlig vores ”jeg” eller ”det levende noget” i os. Igennem dette står vi i forbindelse med universet. Bag den fysiske verden eksisterer den åndelige verden med alle dens ”tjenende ånder”, der bl. a. lytter til de bønner, som mennesker sender mod det, der er den anden side. Svarene kommer ikke altid som det, vi har bedt om, men som det vi har mest brug for i vor udvikling. Bøn kan være en stor støtte i det daglige liv og ikke mindst, når livet er rigtig svært. Bøn er begyndelsen til samtalen med Gud. Samfundene består af mange vidt forskellige udviklingstrin, der spænder fra naturmenneskets instinktive levevis til de største vise, der inspirerede til humanitet. Der er en manglende erkendelse af, at hvert udviklingstrin har sin særlige moral og æresbegreber.
Ingolf Plesner
Tirsdag den 17. november 2020
“Bønnens kraft”
Inger Sørensen
Mange mennesker kan have det svært med at bede og forbinder bøn med noget gammeldags religiøst. En anden holdning kan være, at når alt er såre godt, er bøn unødvendig. Martinus forklarer bønnen som en videnskab - og en måde at samarbejde med livet på.
Seniorhus Odense
Toldbodgade 5, 5000 Odense C
sted:
Entré 50 kr.
alle er velkomne
ingen tilmelding
SE PÅ KORTET SE PÅ KORTET
Tirsdag den 1. december 2020
“Mikroverdenen i mennesket”
Lars Gyde Nielsen
I disse år sætter mange mennesker forkus en sund livsstil. Overvejelser vedrørende drikkevaner, fødevalg og debat om stimulerende hjælpemidler til at klare en stressende og konkurrencepræget hverdag fylder meget i mange menneskers tankeverden. Hvad kan man stole på, og hvordan skal man forholde sig? Gennem Åndsvidenskaben får vi en ny viden om og et indblik i livsfunktionerne, som de udspiller sig, i den mikroverden vort fysiske legeme består af.
Efterår 2020