Martinus Foredragskreds Odense
formidler af åndsvidenskab
Tirsdag den 17. september 2024 kl.19 Individets møde med fællesskabet - balancen mellem følelse og intelligens v/ Lene Jeppesen Flokbevidsthed afløses langsomt af selvstændig nuanceret tænkning. Fællesskaber udvikler sig i takt hermed fra ensrettet flokadfærd til en samling af selvstændigt tænkende mennesker, som hver især bidrager med sine specifikke talenter til glæde for helheden. Martinus forklarer os, hvor vigtigt det er, at vi bliver bevidste om os selv, som den inderste kilde til skabelsen af vores liv. Vi er lige nu i gang med at lære at jonglere fuldkomment med de grundenergier, som er byggestenene i vores inderste psyke. Og udfordringen er stor – for verden larmer omkring os imens. Og netop fordi den larmer, så gøres vi bevidste om de nuancer, som vi manglede at se og forstå. Livets skole er altets dybeste pædagogik. Og målet er at gøre os til fuldkomne mennesker.  Mandag den 21. oktober 2024 kl.19 Åndelig og personlig udvikling v/ Ingolf Plesner Hvad er bevidstheden? Hvad sker der, når vi tænker? Har tankerne betydning for vores legemlige sundhed? Hvordan hjælper jeg bedst mig selv med at fremme min personlige udvikling? - Dette har dels psykoterapien og dels åndsvidenskaben svar på. Vi er i høj grad blevet ledt af vores instinkter frem til det udviklingstade, vi er på nu. Men fremover skal bevidst fravalg af negative tanker hjælpe os videre mod ommende tilværelser. Vi må lære os selv at hakke det ”mentale ukrudt” bort, der vokser i vores bevidsthed, og åbne den for ro, tålmodighed, tilgivelse, sjælefred og næstekærlighed: Hvordan kan jeg ta' livet af de egenskaber, jeg ikke bryder mig om ved mig selv, og hvordan styrker jeg de sider, som jeg gerne vil repræsentere?  Tirsdag den 12. november 2024 kl.19 Kulturers opgang og fald v/ Tryggvi Gudmundsson Intet skabt består evigt, og i den tid af forandring vi nu lever i er det naturligt at spørge sig: Hvad er det i vores kultur der skal gå under, og hvad er det som skal bygge vores fremtid op? Hvilke forandringer kan vi forvente os i familieliv, i livssyn og verdenspolitik? Hvordan kan vi selv aktivt bidrage til skabelsen af en ny verdenskultur?  Mandag den 21. januar 2025 kl.19 Martinus eventyrlige liv v/ Ole Therkelsen Fortællingen om personen Martinus 90-årige liv, hovedværket ”Livets Bog” og symbolværket ”Det Evige Verdensbillede” med 100 farvelagte symboler. I løbet af årene 1930-1980 holdt han talrige foredrag i indland og i udland. Han betegner sit livsværk ”Martinus Åndsvidenskab” som en videnskabeliggjort eller intellektualiseret kristendom.  Mandag den 3. februar 2025 kl.19 Åndelig og personlig udvikling 2 v/ Ingolf Plesner Tråden fra sidste foredrag tages op, men det er ikke en forudsætning, at du deltog sidst. Vi holder fast ved bevidsthedens og tankernes betydning for sygdom eller sundhed - og tanker, der fremmer personlig og åndelig udvikling? - Vi sammenligner psykoterapiens og åndsvidenskabens svar. Vi undersøger viljen bag godt og ondt, og årsagen til uvaner eller forstenede mønstre, som mange bærer rundt på. Vi berører hverdagens bekymringer: klimaudfordringerne, krigstruslerne, hvor ser jeg mig selv i den sammenhæng? Hvad er falske eller sande begær? Udvikling mod højere bevidsthed indebærer ro i sindet, fred i hjertet og lethedsfølelse i kroppen og en glæde ved at leve på trods af alle udfordringer. Hvor henter jeg støtte? Tirsdag den 25. februar 2025 kl.19 Hvordan bliver jeg et kærligere menneske? v/ Inger Sørensen Vi ønsker vel ofte, at vi kunne reagere på en kærligere måde i mange situationer. Og vi genkender Paulus’ kendte ord om, at det gode jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde jeg ikke vil, det gør jeg. Martinus forklarer i sine kosmiske analyser, at det at udvikle æstekærlighed ikke kun er et spørgsmål om at ville det, men også en organisk udviklingsproces.  Tirsdag den 11. marts 2025 kl.19 Karma, reinkarnation og repetition v/ Aurin Ræder Martinus’ beskrivelse af karma og reinkarnation er logisk og banebrydende på samme måde som videnskaben om tyngdekraften. Igennem utallige liv vil alle komme til at ennemleve nøjagtig samme mængde lidelse, behag og ubehag, hvilket viser at alt er absolut retfærdigt. Forståelsen af dette vil sammen med højere medfølelsesevne fri os fra angst, vrede og bitterhed, og vi indser at alle mennesker dybest set er venner i al evighed.  Tirsdag den 8. april 2025 kl.19 "Den gode vilje og det besværlige sind" v/ Marin Hansen Vi kender nok alle til, at vi ønsker at gøre alt det, der er godt og opbyggende for andre og os selv. Men at vi trods det ofte havner i situationer, hvor vi kommer til at gøre noget, som sårer andre, som skader vores relationer, eller som ikke er godt for vores krop og sind. I foredraget vil vi undersøge, hvorfor det mon er sådan, hvilke forklaringer Martinus har, og hvad vi kan gøre for gradvist at lære at være mere tro mod vores værdier og ønsker. Ingen foreningsdannelse eller medlemskab.
Det er gaveprincippet, så man må gerne suplere lidt til foredragsholders rejseudgifter.
Arrangør: Rikke Jull Sillesen, Mobil 22485489 rikke.sillesen@gmail.com
Foredragene kan høres uafhængig af hinanden, varighed ca. 1 time + spørgetid.
Varighed ca. 1 time + spørgetid.
Litteratur fås hos boghandlerne eller internetboghandel:
ALLE FOREDRAG PÅ DENNE SIDE AFHOLDES PÅ ADRESSEN:
Seniorhus Odense Toldbodgade 5, 5000 Odense C
Alle er velkomne! Entré 60 kr.
kl. 19