Martinus Foredragskreds Odense
MARTINUS
FOREDRAGSKREDS
ODENSE
Efteråret 2019
“Bønnens mysterium og skytsenglenes funktion”
v/ LENE JEPPESEN
v/ INGOLF PLESNER
v/ KENNETH IBSEN
"Et internationalt verdensrige under skabelse"
”De nære Relationer”
NYE TEMAER I EFTERÅRET
v/ OLE THERKELSEN
“Mennesket Martinus og betydningen af hans værk”
Efteråret 2019
“Martinus og filosofferne”
Filosofien er ifølge Martinus begyndelsen til åndsvidenskaben, og omvendt er der i filo - sofihistorien tanker at finde, som i ikke ubetydelig grad er sammenfaldende med Martinus’ verdensforståelse. Der er således en naturlig berøringsflade mellem filosofien og åndsvidenskaben, og i foredraget vil der ses tanker hos centrale skikkelser fra filo - sofihistorien som Platon, Spinoza, Nietzsche m. fl. i forhold til Martinus’ verdensbillede.
Op igennem historien har både bøn og meditation været brugte metoder til fordybelse samt indre dialog med vores højere identitet, med et højere åndeligt aspekt eller som direkte samtale med Gud. Martinus kommer i sine kosmiske analyser ind bønnens betydning for det moderne menneske samt hvorfor og hvordan bøn virker. Han forklarer, hvordan den brugt rigtigt kan hjælpe os til at opnå indsigt og balance samt til at skabe overblik og overskud, vi kan være til glæde for vores omgivelser. Særligt gør han opmærksom på, hvordan Gud eller Universet kommunikerer med os via skytsengle, der, lige som vi selv, er de organer, hvormed Gud eller Universet konkret møder alle levende væsener - lige der, hvor de er.
Vi lever i en verden der bliver stadig "mindre" - man taler i dag om en global landsby. Vi kan kommunikere med hinanden via internettet, og i løbet af timer flyve fra det ene kontinent til det andet. Martinus beskrev allerede i 1932 et kommende verdensrige jorden. Kloden vil én demokratisk valgt verdensregering, og et upartisk verdenspoliti. De nuværende lande vil til den tid udgøre provinser i dette verdensrige. Alle jordens rig - domme vil blive retfærdigt administreret af verdensregeringen. Pengene og de kunstige leveveje vil være afskaffet, og arbejdstiden kun få timer ugentligt. Det kommende verdensrige er beskrevet i Livets Bog bind I kapitel 4, sidst i dette kapitel opstiller Martinus tolv punkter for det kommende verdensriges struktur, i den udstrækning vi er i harmoni med disse, er vi medarbejdere skabelsen af det kommende verdensrige på jorden.
Alle har brug for nærhed i forhold til andre mennesker. Alle oplevelser går gennem en række stadier fra anelser til en inderlig kontakt med livet. Det er en rejse der tager mange tilværelser. Samfundet består af en lang række udviklingstrin, med vidt forskellig moral. De lever side om side, men forstår ikke, at forskellige udviklingstrin, ser forskelligt livet og dets tilskikkelser. For at der kan opstå fred, kærlighed og nærhed mellem mennesker, er det vigtigt at træne sig i at se samfundet som en ”lagkage” af forskellige udviklingstrin, der alle har lige stor ret til at være her og udtrykke sig. Vi er alle gode nok, som vi er. Vi gør det alle så godt, vi kan. Og vi står alle på vores udviklings højdepunkt.
Tirsdag den 21. januar 2020 Ingolf Plesner “Samarbejdet med kloden, organerne og cellerne”
Tirsdag den 4. februar 2020 Marin Hansen “Hvordan kan man arbejde med sin åndelige udvikling?”
Tirsdag den 18. februar 2020 Solveig Langkilde “Hvor frie og lige er vi?”
Tirsdag den 10. marts 2020 Søren Olsen “Det følsomme menneske”
Tirsdag den 31. marts 2020 Lars Gyde Nielsen "Menneskenes og klodens fremtid i denne kaotiske verden"
"Plantebaseret kost i et kosmologisk perspektiv"
v/ KARL JØRGENSEN
Mandag den 4. maj 2020 Iben Dam ”Om at elske sig selv og andre - og om hvordan man hjælper bedst muligt”
2020
v/ NIKOLAJ PILGAARD PETERSEN
Mandag
den 2.september
kl 19
Tirsdag
den 17.september
kl 19
Tirsdag
den 1.oktober
kl 19
"Fra et åndsvidenskabeligt perspektiv består alt af vibrationer. For at holde vor organisme sund og rask er det vigtigt at give den en næring, der er tilpasset vores udviklingstrin. Mange mennesker kan ikke længere tåle de grove vibrationer, der findes i den animalske kost. Med tilvænning til en plantebaseret kost kan vi finde en afgørende hjælp til at skabe en sund sjæl og en sund krop."
Tirsdag
den 22.oktober
kl 19
den 4.november
kl 19
Mandag
den 19.november
kl 19
Tirsdag
Martinus’ eget liv og værk er et eventyr fra det virkelige liv. Han er skaberen af en ny ånds - videnskab, der påviser, at der findes naturlove for tænkning. Forståelsen af disse psykiske naturlove vil efterhånden gøre det muligt for menneskene at skabe et kærlighedens verdens - rige på jorden.
v/ KENNETH IBSEN
v/ OLE THERKELSEN