Martinus Foredragskreds Odense
formidler af åndsvidenskab
Der er tale om et samlet åndsvidenskabeligt verdensbillede, der rummer en logisk underbygget helhedsforklaring på tilværelsen.  Martinus baggrund for at skrive som han gjorde, var en højtudviklet intuitionsevne, der satte ham i stand til at overskue og analysere den åndelige verden, som ligger bag den kendte fysiske verden. Målet med Martinus arbejde var at skabe en åndelig videnskab, der kan give vor tids sandhedssøgende og logisk tænkende mennesker en dybere indsigt i livets natur og udviklingen i verden.  I sine analyser præsenterer Martinus et langt mere optimistisk og vidtrækkende livssyn end det, vi almindeligvis kender. Samtidig er det et værdifuldt hjælpemiddel til den praktiske udvikling af moral og væremåde.
Rikke Jull Sillesen
22 48 54 89
kontaktperson:
Martinus Foredragskreds Odense (MFO) er et netværk af frivillige Fyn. Vi planlægger og for - midler kendskab til videnskaben / ånds - videnskaben, som den danske forfatter Martinus (1890-1981) har beskrevet i sine værker.
Søg og læs i Martinus værk