MARTINUS FOREDRAGSKREDS ODENSE
Der er tale om et samlet åndsvidenskabeligt verdensbillede, der rummer en logisk underbygget helhedsforklaring på tilværelsen. Martinus baggrund for at skrive som han gjorde, var en højtudviklet intuition - sevne, der satte ham i stand til at overskue og analysere den åndelige verden, som ligger bag den kendte fysiske verden. Målet med Martinus arbejde var at skabe en åndelig videnskab, der kan give vor tids sandhedssøgende og logisk tænkende mennesker en dybere indsigt i livets natur og udviklingen i verden. I sine analyser præsenterer Martinus et langt mere optimistisk og vidtrækkende livssyn end det, vi almindeligvis kender. Samtidig er det et værdifuldt hjælpemiddel til den praktiske udvikling af moral og væremåde.
Karl Jørgensen
21 38 26 38
(træffes bedst aften)
MFO (Martinus Foredragskreds Odense) er et netværk af frivillige på Fyn. Vi planlægger og formidler kendskab til kosmologien, som den danske forfatter Martinus (1890-1981) har beskrevet i sine værker.
kontaktperson
En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn !
Klik og se:
Martinus Foredragskreds Odense