Martinus Foredragskreds Odense
MFO
Indlæg skrevet af Karl:
Loven for bevægelse Vi kender i dag en række fysiske naturlove, som vi opfatter som logiske og uforanderlige. Åndsvidenskaben   forklarer   en   række   åndelige, ligeledes    logiske    og    uforanderlige    naturlove, som ifølge denne er evige realiteter. Disse   love   danner   grundlag   for   al   skabelse   og   manifestation   - også i den fysiske materie. På   Symbolet;   "Loven   for   bevægelse"   ser   vi   udsnit   af   større   og mindre cirkelbuer. Ingen   bevægelse   kan   gå   i   lige   linje,   den   tilsyneladende   lige   linje for   oven   er   ikke   lige,   men   udgør   et   stykke   af   en   cirkel   på   40 meter i diameter. Al    bevægelse    vil    altså    før    eller    senere    vende    tilbage    til    sit ophav. Denne   lov   gælder   også   vore   tanker   og   handlinger,   denne   lov   er udtrykt   som   karmaloven,      eller   i   udsagnet;   Det   et   menneske   sår skal det høste.
Martinus Institut 1981
©
martinus.dk
Loven for bevægelse