Seniorhus Odense Toldbodgade 5, 5000 Odense C sted:
Entré 60 kr.
alle er velkomne
ingen tilmelding
Martinus Foredragskreds Odense formidler  af  åndsvidenskab FIND VEJ FIND VEJ
Tirsdag den 19. septe mber 2023
Martinus (1890-1981) viser hvo rda n ligeværd, sand ydmyghed, upartiskhed, fo rståe lse o g tilgive lse bør være d et bæren de fu ndament, n år vi ønsker at arbejde be vidst med os selv. Alt udgår fra vo res ce ntr umsforne mmelse, fra jege t. V i er selv herre ove r de n m åd e, hvorpå vi jo ng lerer med un iversets grun de ne rgier. Er vi årvågne og ha r vi mod et til at o vervinde a ngsten for flokkens dom, ud vik les styrken til at kunne vælge de n nye ver de nsmoral.
At arbejde be vidst med sig selv