Martinus Foredragskreds Odense
formidler af åndsvidenskab
TORSDAG den 13. JUNI kl. 19.30
Galleri Solvognen Langøvej 533, 5390 Martofte
Entré 100,-
Vi lever i en verden der bliver stadig ”mindre” - man taler i dag om en global landsby. Vi kan kommunikere med hinanden via internettet, og i løbet af få timer flyve fra det ene kontinent til det andet. Martinus beskriver allerede i 1932 et kommende verdensrige på jorden. Kloden vil en demokratisk valgt verdensregering, og et upartisk verdenspoliti. De nuværende lande vil til den tid udgøre provinser i dette verdensrige, og alle jordens rigdomme vil blive retfærdigt administreret af verdensregeringen. Pengene og de kunstige leveveje vil være afskaffet, og arbejdstiden kun få timer ugentligt. Det kommende verdensrige er beskrevet i Livets Bog bind I kapitel 4, sidst i dette kapitel opstiller Martinus tolv punkter for det kommende verdensriges struktur, i den udstrækning vi er i harmoni med disse, er vi medarbejdere skabelsen af det kommende verdensrige på jorden.
v/ Karl Jørgensen
NB!