Martinus Foredragskreds Odense
formidler af åndsvidenskab
Seniorhus Odense
Toldbodgade 5, 5000 Odense C
sted:
Entré 50 kr.
alle er velkomne
ingen tilmelding
SE PÅ KORTET SE PÅ KORTET
TEMAFOREDRAG:
Martinus Foredragskreds Odense
“Hvor går vi hen?”
Mandag den 25. oktober kl.19.
Verden er i den største forandring i men - neskehedens historie. Mange har problemer med helbred, økonomi eller arbejdet. Der er problemer med samliv, skilsmisser og ulykke - lige forelskelser. Samfundet præges af miljømæssige, religiøse, økonomiske og polit - iske kriser. I sin litteratur påviser Martinus fremtidens løsninger.
Martinus Foredragskreds Odense
formidler af åndsvidenskab
“Hvor går vi hen?”
Verden er i den største forandring i men - neskehedens historie. Mange har proble - mer med helbred, økonomi eller arbejdet. Der er problemer med samliv, skilsmisser og ulykkelige forelskelser. Samfundet præges af miljømæssige, religiøse, øko - nomiske og politiske kriser. I sin litteratur påviser Martinus fremtidens løsninger.
Seniorhus Odense
Toldbodgade 5, 5000 Odense C
sted:
Entré 50 kr.
alle er velkomne
ingen tilmelding
SE PÅ KORTET SE PÅ KORTET
Mandag d. 25. okt. kl.19.
TEMAFOREDRAG:
Martinus Foredragskreds Odense
Ole Therkelsen
side -1- FORSIDE