SE PÅ KORTET SE PÅ KORTET
Seniorhus Odense
Toldbodgade 5, 5000 Odense C
Entré 50 kr.
sted:
Martinus Foredragskreds Odense MARTINUS FOREDRAGSKREDS ODENSE NÆSTE  TEMA Efteråret 2019 TIRSDAG  "Et internationalt verdensrige under skabelse" Vi lever i en verden der bliver stadig "mindre" - man taler i dag om en global landsby. Vi kan kommunikere med hinanden via internettet, og i løbet af få timer flyve fra det ene kontinent til det andet. Martinus beskrev allerede i 1932 et kommende verdensrige på jorden. Kloden vil få én demokratisk valgt verdensregering, og et upartisk verdenspoliti. De nuværende lande vil til den tid udgøre provinser i dette verdensrige. Alle jordens rigdomme vil blive retfærdigt administreret af verdensregeringen. Pengene og de kunstige leveveje vil være afskaffet, og arbejdstiden kun få timer ugentligt. Det kommende verdensrige er beskrevet i Livets Bog bind I kapitel 4, sidst i dette kapitel opstiller Martinus tolv punkter for det kommende verdensriges struktur, i den udstrækning vi er i harmoni med disse, er vi medarbejdere på skabelsen af det kommende verdensrige på jorden. kl. 19 - ca.21.30 1 oktober v/ KARL JØRGENSEN “Jeg er født 11. maj 1975. Jeg er uddannet gartner 1997, og er bosat på Nordfyn. Jeg arbejder fortsat inden for mit fag. Jeg har studeret Martinus’ åndsvidenskab siden efteråret 2005, hvor jeg første gang læste Livets Bog.” MARTINUSGUIDEN: